O mně

Jan Čížek

Datum narození 19.3.1976

Jsem český novinový vydavatel, předseda baseballového klubu a táta 4 dcer. Mezi mé zájmy patří sport, hudba, historie.

Proč jsem začal podnikat?

Již od malička jsme věděl, že budu buď architekt nebo budu vydávat noviny. Architektura mne bavila, protože to máme v rodině. Můj táta byl hlavní inženýr projektu v IPS, projektoval v Praze plno zajímavých staveb a územních celků. Můj děda byl významný pražský stavitel, stejně jako pradědeček. Nastoupil jsem proto na Střední průmyslovou stavební školu Josefa Gočára. Po jejím ukončení jsem ale změnil směr a chtěl zkusit dráhu novináře. Abych se dostal na žurnalistiku, chtěl jsem získat nejdříve praktické zkušenosti. Proto jsem nastoupil jako elév do České tiskové kanceláře na krátkou „zkušenou“. Jenže po třech měsících mi zde nabídli řádnou smlouvu a zaměstnání reportéra. Tedy jsem v ČTK rád zůstal a postupně vystřídal několik oborů. Měl jsem na starosti jako politický reportér různé levicové strany jako ČSSD, KSČM nebo třeba Stranu československých komunistů. Vedle toho jsem byl kulturní reportér. Zakládal jsem pobočku ČTK v Senátu, který tehdy začínal. Po roce na vojně, kterou jsem odsloužil v Agentuře vojenských informací a služeb (AVIS) jsem ve 23 letech založil firmu Strategic Consulting, kterou vedu již 20 let. Důvod založení byl jednoduchý, chtěl jsem vydávat obecní noviny, které se zabývají skutečnými problémy lidí, které je trápí a ne hloupostmi. A problémy lidí pomáhat řešit. To se podařilo. První noviny jsme vydali na mé domovské Praze 10 v roce 1999. Od té doby jsme vydávali stovky titulů po celé ČR. Dá se říci, že existuje v ČR jen málo měst a krajů, kde bychom noviny nevydávali. Jen namátkou jsme zakládali noviny Moravskoslezského, Olomouckého, Plzeňského, Karlovarského kraje, Vysočiny a plno dalších. Jsem pyšný, že se nám podařilo firmu vybudovat zcela bez pomoci jakýchkoliv dotací a grantů, jenom pílí, inovacemi a neustálým vylepšováním. Firemní heslo je: „Přesností v detailech k dokonalosti.“ Když se člověk řídí touto zásadou je úspěšný i bez dotací.

Mé názory:

Když se v roce 2016 konaly americké prezidentské volby, pobýval jsem v USA, kde má naše rodina příbuzné. Tehdy mne zaskočila nenávistná kampaň, která byla mediálně vedena proti Donaldu Trumpovi. Přitom místní obyvatelé mluvili úplně jinak. Donalda Trumpa naopak obdivovali, že se nebojí jít proti proudu a pravdivě pojmenovat problémy USA, byť je za to urážen a zesměšňován. Tehdy jsem si uvědomil, že nejen USA, ale i Evropa se nachází v krizi. Je tedy na nás obyvatelích, abychom krizi vyřešili. V USA jsem pochopil, že široká veřejná angažovanost občanů je jediná cesta, jak mít úspěšnou zemi. Můj program je přesně opačný, než ten, který realizuje současná EU.

Co chci?

Chci nízké daně a minimum regulací. Chci svobodu pro jednotlivce. Chci svobodu projevu – STOP cenzuře! Chci minimum zákonů, které ale budeme respektovat a podle nich se řídit. Zákony budou platit pro všechny stejně, ať bohaté, chudé, bílé, či jiné barvy pleti nebo vyznání. Chci společnost, která tě bude posuzovat podle toho, co umíš a ne podle nějakých kvót nebo společenského mínění. Chci veřejnou správu, která funguje logicky, perfektně a podle zdravého rozumu. Už nechci jezdit do zahraničí a rozčilovat se, proč u nich to jde a u nás ne. Chci, abychom naopak my byli příkladem ostatním, jako tomu bylo v minulosti. Chci, aby naše životní jistoty nebyly ohroženy, ceny a daně se zvyšují, zhoršují se sociální služby, jsme ohroženi migrační krizí. To musí skončit. Chci, aby peníze z našich daní šly na nutné výdaje státu, nikoliv na zvyšující se byrokracii a různé vyžírky. Chci zemi, na kterou budou všichni obyvatelé náležitě hrdí a naši vlajku budou nosit rádi na prsou.

Napište mi
You can enable/disable content protection from Theme Options and customize this message too.